INSTRUMENTI

Brač

bas prim

Basprim (brač) ima 5 žica kao i prim. Također, prve dvije žice sviraju se kao jedan ton (a1). Žice su poredane od najviše prema najnižoj: a1, e1, h, fis. Tijelo i vrat se rade od javora, oraha, trešnje ili šljive, dok je glasnjača napravljena od smreke. U sastavima se koriste dva basprima, dok jedan svira melodiju drugi ga upotpunjuje svirajući drugu melodiju (najčešće tercu od zadane melodije).