Ljubim majko Podravca

Za obzor se sunce skrilo,

još zrakama nebo šara.

Tamnom sjenom 'spod bagrema

Skrivena je kuća stara.

 

Bećarina tu se skriva 

od pogleda mladih dama

Jer ne dade srce njima,

ostavi ih u suzama.

 

REFREN:

Ljubim, ljubim, ljubim ga, ljubim majko Podravca.

Kad je bagrem procvao ruku mi je prosio.

Rek'o je do jeseni kada zriju kesteni

Vodit će me pred oltar da mu svoje srce dam.

 

Okom šara, majko stara,

al me ljubi i ne vara.

Kraj njega ću sretna biti,

Podravac je, tim se dičim.