GDJE SMO SVE NASTUPALE?

Festivali

 • 1. Zlatne žice Slavonije 2003., Požega
 • 2. Zlatne žice Slavonije 2004., Požega
 • 3. Brodfest 2005., Slavonski Brod
 • 4. Pjesme Podravine i Podravlja 2005., Pitomača
 • 5. Međunarodni festival tamburaških orkestara 2005., Bijelo Polje, Crna Gora
 • 6. Zlatne žice Slavonije 2005., Požega
 • 7. Međunarodni festival tamburaških orkestara 2005., Kumanovo, Makedonija
 • 8. Međunarodni festival "Tamburica Janike Balaža" 2005., Novi Sad, Srbija
 • 9. Međunarodni festival "Starčevačka tamburica" 2005., Starčevo, Srbija
 • 10. Međunarodni festival tamburaških orkestara "Veče uz tamburu" 2006., Banja Luka, BiH
 • 11. Međunarodni festival tamburaških orkestara 2006., Užice, Srbija
 • 12. Pjesme Podravine i Podravlja 2006., Pitomača
 • 13. Međunarodni festival tamburaške glazbe 2006., Sentjanz, Austrija
 • 14. Međunarodni festival tamburaških orkestara 2006., Bijelo Polje, Crna Gora
 • 15. Zlatne žice Slavonije 2006., Požega
 • 16. Međunarodni festival "Tamburica Janike Balaža" 2006., Novi Sad, Srbija
 • 17. Međunarodni festival "Starčevačka tamburica" 2006., Starčevo, Srbija
 • 18. Pjesme Podravine i Podravlja 2007., Pitomača
 • 19. Zlatne žice Slavonije 2007., Požega
 • 20. Pjesme Podravine i Podravlja 2008., Pitomača
 • 21. Međunarodni festival tamburaških orkestara 2008., Bijelo Polje, Crna Gora
 • 22. Festival nove tamburaške pesme 2008., Novi Sad, Srbija
 • 23. Karnevalfest - festival humora i vesele pjesme 2008., Kostrena
 • 24. Festival "Šokačke pisme" 2010., Županja
 • 25. Pjesme Podravine i Podravlja 2010., Pitomača
 • 26. Tamburica fest 2010., Deronje, Srbija
 • 27. Međunarodni festival "Starčevačka tamburica" 2010., Starčevo, Srbija
 • 28. Festival "Šokačke pisme" 2011., Županja
 • 29. Pjesme Podravine i Podravlja 2011., Pitomača
 • 30. Zlatne žice Slavonije 2011., Požega
 • 31. Festival "Šokačke pisme" 2012., Županja
 • 32. Festival pjesme i tambure 2012., Kutjevo
 • 33. Međunarodni festival tamburaških orkestara 2012., Bijelo Polje, Crna Gora
 • 34. Festival "Šokačke pisme" 2013., Županja
 • 35. Festival graševine i pjesme 2013., Kutjevo
 • 36. Pjesme Podravine i Podravlja 2013., Pitomača
 • 37. Festival tamburaške i zabavne glazbe BROD 2013., Slavonski Brod
 • 38. Festival "Šokačke pisme" 2014., Županja
 • 39. Festival "Zlatne žice Slavonije" 2014., Požega
 • 40. Festival "Šokačke pisme" 2015., Županja
 • 41. Pjesme Podravine i Podravlja 2015., Pitomača
 • 42. Internacionalni festival folklora, Portugal
 • 43. Aurea Fest tamburaške glazbe Zlatne žice Slavonije 2015., Požega
 • 44. Pjesme Podravine i Podravlja 2016., Pitomača
 • 45. Aurea fest - Zlatne žice Slavonije 2016., Požega
 • 46. Festival "Šokačke pisme" 2017., Županja